Dünyanın Tarih Hazinesi: Mısır

Dünyanın gördüğü en eski ve en büyük medeniyetlerden biri olan Mısır, milattan önce 4000 yılına kadar uzanan kadim kültürüyle dünya tarihine yön vermiş birçok gelişmeye ev sahipliği yapmıştır. Afrika’…

İpek Yolunun Sadrı: Özbekistan

Orta Asya’da yer alan ve günümüzde yedi bağımsız Türk devletinden biri olan Özbekistan; yer aldığı bölgenin ticaret, ilim ve kültür merkezi olması bakımından tarih boyunca jeostratejik bir önem arz et…

Dijitalleşen Dünyada Zekat

Digital Zakat, insanların arasındaki bağı güçlendiren zekât ibadetini kolaylaştırmayı amaçlayan ve mobil uygulama olma yolunda devam eden bir internet sitesidir. Günümüzde zekât üzerine sorulan birçok…

Nil’den Gelen Bereket Sudan

Bir Kuzeydoğu Afrika ülkesi olan Sudan’ın çevresinde; kuzeyde Mısır ve Libya, doğuda Eritre, Etiyopya ve Kızıldeniz, güneyde Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan ve batıda Çad olmak üzere yedi ülke ve…